Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Λογότυπος Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εικόνα του έργου

Πελατης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Πανεπιστήμιο
Εδρα: Σύρος
Ημερομηνια: 11/2001
Υπηρεσιες: Λογότυπος
Τομεις: Εκπαίδευση

Tο έργο σχεδιάστηκε πριν την έναρξη λειτουργίας της Runaway.