Αν και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή, έχει φτιαχτεί για να φαίνεται από φυλλομετρητές (browser) που υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα σχεδίασης. Αν είναι δυνατόν σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε τον φυλλομετρητή σας σε έναν πιο πρόσφατο, όπως τον Firefox, τον Opera, τον Safari ή και άλλους.

Λογότυπος Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αιγαίου

Εικόνα του έργου

Πελατης: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αιγαίου / Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εδρα: Μυτιλήνη
Ημερομηνια: 09/2006
Υπηρεσιες: Λογότυπος
Τομεις: Εκπαίδευση